Gaseous

 • 31gaseous analysis — dujinė analizė statusas T sritis chemija apibrėžtis Dujinių arba virstančių dujomis cheminės reakcijos metu komponentų nustatymas. atitikmenys: angl. gas analysis; gaseous analysis rus. газовый анализ …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 32gaseous state — dujinė būsena statusas T sritis chemija apibrėžtis Medžiagos agregatinė būsena, kai molekulių sąveikos energija mažesnė už jų kinetinę energiją. atitikmenys: angl. gas state; gaseous state rus. газовое состояние; газообразное состояние …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 33gaseous phase — dujinė fazė statusas T sritis chemija apibrėžtis Dujinė sistemos dalis. atitikmenys: angl. gas phase; gaseous phase rus. газовая фаза …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 34gaseous corrosion — dujinė korozija statusas T sritis chemija apibrėžtis Vien sausų aplinkos dujų sukelta korozija. atitikmenys: angl. gas corrosion; gaseous corrosion rus. газовая коррозия …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 35gaseous-phase polymerization — dujofazė polimerizacija statusas T sritis chemija apibrėžtis Dujinių monomerų polimerizacija. atitikmenys: angl. gaseous phase polymerization; gas phase polymerization rus. газофазная полимеризация; полимеризация в газовой фазе …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 36gaseous-phase reaction — dujofazė reakcija statusas T sritis chemija apibrėžtis Dujinėje fazėje vykstanti reakcija. atitikmenys: angl. gaseous phase reaction; gas phase reaction rus. газофазная реакция; реакция в газовой фазе ryšiai: sinonimas – dujinė reakcija …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 37gaseous laser — dujų lazeris statusas T sritis chemija apibrėžtis Lazeris, kurio aktyvioji medžiaga yra dujos. atitikmenys: angl. gas laser; gaseous laser rus. газовый лазер …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 38gaseous steam — perkaitintasis garas statusas T sritis chemija apibrėžtis Garas, kurio temperatūra yra aukštesnė už to paties slėgio sočiųjų garų temperatūrą. atitikmenys: angl. gaseous steam; highly preheated steam; superheated steam rus. перегретый пар …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 39gaseous diffusion method — dujų difuzijos metodas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. gaseous diffusion method vok. Gasdiffusionsverfahren, n rus. газодиффузионный метод, m pranc. méthode de diffusion gazeuse, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 40gaseous pressure — dujų slėgis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. gas pressure; gaseous pressure vok. Gasdruck, m rus. давление газа, n pranc. pression de gaz, f …

  Fizikos terminų žodynas